Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń – REKRUTACJA ONLINE

Składanie dokumentów w:

 

Biurze Obsługi Studenta WSEI (ul. Projektowa 4),

Domu Studenta WSEI (przy ul. Unickiej 3)

 

Rekrutacja przedłużona
do 31 sierpnia 2015 r. 

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Aby zapisać się na studia należy:

 • wypełnić elektroniczny formularz na stronie uczelni (UWAGA: wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)
 • dostarczyć do Biura Rekrutacji niezbędne dokumenty.

 

KROK 1

1 krok rekrutacji

 

 • oryginał (do wglądu) oraz kopia świadectwa dojrzałości lub dyplom IB (International Baccalaureate) lub dyplom EB (European Baccalaureate) lub świadectwa dojrzałości wydanego za granicą uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wydania
 • oryginał tłumaczenia świadectwa dojrzałości na język polski, sporządzony lub poświadczony przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP, konsula RP urzędującego w państwie, w którym zostało wydane świadectwo, lub za poświadczeniem notarialnym
 • aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • oryginał (do wglądu) oraz kopia zaświadczenia o legalizacji świadectwa dojrzałości wydanego za granicą z Polskiej placówki dyplomatycznej działającej w kraju wydania świadectwa lub z placówki dyplomatycznej, państwa wydającego świadectwo, działającej na terenie Polski, z zapisem, że: „świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w kraju wydania świadectwa” lub, apostille wraz z oryginałem (do wglądu) oraz kopię zaświadczenia o nostryfikacji świadectwa dojrzałości wydanego za granicą, w kraju, z którym kwestie równoważności świadectw nie regulują umowy międzynarodowe
 • paszport do wglądu oraz kopia paszportu: strony ze zdjęciem i wizą, karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenie cudzoziemca, że przystąpi do NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (studia I stopnia, kierunek Psychologia) dostępny w Biurze Obsługi Studenta i na stronie
 • umowę o warunkach odpłatności
 • zgoda rodziców na podjęcie studiów przez studenta, złożenie i podpisanie wymaganych dokumentów w procesie rekrutacyjnym oraz na rozliczenia finansowe w związku z podjęciem studiów dla kandydatów, którzy nie ukończyli 18 roku życia
 • jeżeli kandydat na studia upoważnia inną osobę złożyć dokumenty oraz/lub reprezentować jej interesy w procesie rekrutacyjnym – odpowiednie upoważnienie

Dodatkowo dla kandydatów na studia II stopnia uzupełniające magisterskie

 • oryginał do wglądu oraz kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia plus tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego lub za poświadczeniem notarialnym
 • oryginał do wglądu oraz kopia suplementu studiów I stopnia przez tłumacza przysięgłego lub za poświadczeniem notarialnym
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (studia II stopnia) dostępny w Biurze Obsługi Studenta i na stronie

Dodatkowe dokumenty dla kandydatów na studia inżynierskie I° i II ° oraz na kierunek Pielęgniarstwo:

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku studiów (zaświadczenie od lekarza medycyny pracy). Tłumaczenie na język polski zaświadczenia lekarskiego (może być zwykłe, z pieczątką tłumacza)

Dodatkowe dokumenty dla kandydatów na studia:

 • karta Polaka (uprawnia do ubiegania się o otrzymywanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów, socjalnego, Ministra za osiągnięcia w nauce, Ministra za wybitne osiągnięcia sportowe)
 • zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności (uprawnia do ubiegania się o stypendium dla osób niepełnosprawnych)


 
KROK 2

2 krok rekrutacji

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie / Biuro obsługi Studenta
I piętro, sektor A, ul. Projektowa 4, Lublin
tel.: +48 81 749 17 77, e-mail: bos@wsei.lublin.pl

poniedziałek - piątek 08:00 – 16:00
sobota - niedziela 8:00 – 15:30


KROK 3

3 kroki rekrutacji

 

Cudzoziemcy decydujący się na rozpoczęcie studiów w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie mogą liczyć na całoroczne wsparcie i pomoc wszystkich pracowników uczelni

Biuro Obsługi Studenta jest głównym punktem informacyjnym WSEI. W BOS student:

 • otrzyma informację o warunkach przyjęcia na studia;
 • składa dokumenty rekrutacyjne na studia;
 • otrzyma informację o warunkach opłaty;
 • otrzyma dokumenty niezbędne do otrzymania wizy studenckiej lub karty pobytu;
 • otrzyma informację o wykładowcach.

Przed rozpoczęciem studiów student cudzoziemiec otrzymuje:

 • pomoc w zebraniu wszystkich dokumentów niezbędnych do otrzymania wizy studenckiej
 • pomoc w zebraniu dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia studiów;
 • informację o kierunkach studiów, zasadach studiowania, płatności za studia;
 • informację o możliwości zamieszkania w domu studenckim i pomoc w zakwaterowaniu;
 • możliwość zwiedzenia kampusu WSEI.


Po przyjeździe na studia, studenci mogą liczyć na:

 • bezpłatny intensywny jednosemestralny kurs języka polskiego (3 razy w tygodniu po 2 godziny);
 • pomoc w zakwaterowaniu w domu studenckim przy ul. Unicka 3;
 • otrzymanie informacji o dojeździe z Warszawy, z lotniska LUBLIN AIRPORT do Lublina;
 • otrzymanie spisu połączeń autobusowych od domu studenckiego do uczelni, dworca Gł. PKS, PKP, największych centrów handlowych, Starego Miasta, itd.;
 • otrzymanie karty przystanków autobusowych znajdujących się obok domu studenckiego;
 • otrzymanie karty odległości od domu studenckiego do uczelni, dworca Gł. PKS, PKP, największych centrów handlowych, Starego Miasta, itd.;
 • otrzymanie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • informację o miejscach kultury i rekreacji Lublina;
 • pomoc w legalizacji pobytu na terytorium Polski (otrzymaniu karty pobytu);
 • informację o tłumaczach przysięgłych Lublina;
 • pomoc w założeniu konta bankowego oraz spis głównych oddziałów bankowych i kantorów na terenie Lublina;
 • otrzymanie spisu numerów alarmowych, szpitali i całodobowych aptek.


W sprawach związanych z organizacją procesu studiów, student zwraca się do odpowiedniego dziekanatu.

W dziekanacie student może liczyć na:

 • otrzymanie wszelkiej informacji dotyczącej toku studiów;
 • pomoc w załatwieniu wszystkich formalności związanych ze studiowaniem;
 • pomoc w wyborze specjalności;
 • informacje dotyczące sposobu i terminu zaliczenia przedmiotów;
 • pomoc w redagowaniu pism do rektorów i dziekanów;
 • pomoc w kontaktach z wykładowcami.


Na Uczelni opiekę nad studentami obcokrajowcami sprawuje Asystent do spraw cudzoziemców. Studenci mogą liczyć na jego pomoc w załatwieniu wszystkich, nawet nietypowych spraw.

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.