FAQ

TERMINY

Od kiedy i do kiedy mogę składać dokumenty?
Rekrutacja w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji trwa od 4 maja do 31 sierpnia 2015 roku.
 
Czy będę mógł zacząć studia już w semestrze letnim (od marca)?
WSEI prowadzi rekrutację w miesiącach styczeń – 25 lutego na kierunek "Finanse i Rachunkowość" (studia I stopnia), "Transport" (studia II stopnia), "Pielęgniarstwo" (studia II stopnia)
 
Do kiedy mogę składać wniosek o stypendium naukowe?
Termin składania wniosków o stypendium naukowe mija 25 października.
 
Do kiedy mogę składać wnioski o stypendium?
Wszystkie wnioski o stypendium składane na semestr zimowy 2015/2016 przyjmowane będą do 25 października 2015r.
Wszystkie wnioski o stypendium składane na semestr letni 2015/2016 przyjmowane będą do 15 marca 2016r.

Jak często będę przyjeżdżać na zjazdy na studiach niestacjonarnych?
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie, niekiedy również w piątki po południu.
 

DOKUMENTY

Czy mogę złożyć kserokopię świadectwa dojrzałości i ukończenia szkoły średniej?
Tak. Należy złożyć tylko kserokopię świadectwa dojrzałości i ukończenia szkoły średniej, (oryginał jedynie do wglądu)
 
Czy zdjęcia dołączone do podania mogą być czarno-białe?
Tak. Ważne jest by były to 2 fotografie legitymacyjne (3,5 x 4,5 cm).
 
Czy obowiązkowo muszę wybrać specjalności na studiach I stopnia?
Przez pierwsze 2 semestry program kształcenia na studiach I stopnia jest wspólny dla wszystkich specjalności, co daje możliwość dokonania wyboru kierunku kształcenia odpowiadającego indywidualnym zainteresowaniom studenta po 1-szym roku nauki.

 

SPOSÓB REKRUTACJI

Czy podanie wraz z dokumentami muszę złożyć osobiście?
Wymagane dokumenty nie muszą być składane osobiście. W imieniu kandydata na studia komplet dokumentów może złożyć upoważniona przez niego osoba. Proszę jednak pamiętać, aby na formularzu znalazły się podpisy kandydata.
 
 
Czy rejestracja internetowa jest ostatecznym i jedynym etapem rekrutacji?
Nie.  Osoba, która zarejestruje się internetowo nie zostanie zakwalifikowana jako kandydat na studia. Internetowa rejestracja umożliwia jedynie wypełnienie formularza, który wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym bądź przesłać pocztą.
Korzyści z rejestracji:
Kandydat otrzymuje prawo do zniżek i bonifikat obowiązujących w dniu zarejestrowania się, dodatkowo dokonuje rezerwacji miejsca.
Z uwagi na limity miejsc na poszczególnych kierunkach rezerwacja ważna jest 30 dni (Rejestracja dokonana do 30 czerwca ważna jest do 30 lipca). Po upływie 30 dni, w przypadku niezłożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych w siedzibie Uczelni – Lublin, ul. Projektowa 4 lub w Domu Studenta WSEI przy ul. Unickiej 3, rezerwacja zostaje anulowana.
UWAGA! Rezerwacja nie obowiązuje na kierunek PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE.


Czy mogę dokonać rekrutacji drogą mailową lub przesłać kompletne dokumenty faxem?
Wymagane dokumenty można wysłać faxem, a w najbliższym możliwym czasie należy przyjechać do siedziby WSEI w celu podpisania umowy
 
 

OPŁATY

Czy opłatę rekrutacyjną mogę wpłacić w formie przelewu?
Forma dokonania wpłaty jest dowolna, najważniejsze jest to, aby wraz ze składanymi dokumentami dostarczyć potwierdzenie przelewu lub dowód wpłaty.
 
Czy mogę uzyskać zwrot opłaty rekrutacyjnej?
Nie. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Czy muszę dokonać wpłaty za studia z góry za cały rok?
Nie. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 10 rat (po 5 w każdym semestrze studiów).
W przypadku rozłożenia płatności na raty, opłata za semestr powiększona jest o 50 zł (podania o rozłożenie na raty przyjmowane są do 31 sierpnia 2015 r.).
Przy jednorazowej opłacie za cały rok (2 semestry) udzielamy 5% bonifikaty.

Do kiedy muszę wpłacić pierwszą ratę czesnego?
Dwie pierwsze raty są płatne łącznie do końca września 2015.

Do kiedy muszę wpłacać poszczególne raty czesnego?
Ostateczne terminy wpłaty rat czesnego:

 • I i II rata: – 30 września
 • III rata: – 31 października
 • IV rata: – 30 listopada
 • V rata: – 31 grudnia
 • VI rata: – 31 stycznia
 • VII rata: – 28 lutego
 • VIII rata: – 31 marca
 • IX rata: – 30 kwietnia
 • X rata: – 31 maja

 

ZNIŻKI

Czy przewidziane są zniżki dla członków rodziny studiujących razem na Uczelni?
Tak. Przyznawane są tzw. „bonifikaty rodzinne" dla rodzeństwa, małżeństw, dzieci i rodziców studiujących w WSEI.

 • Druga osoba z rodziny studiująca w WSEI otrzymuje bonifikatę w wysokości 20% czesnego za dany semestr.
 • Trzecia osoba z rodziny studiująca w WSEI otrzymuje bonifikatę w wysokości 25% czesnego za dany semestr.

Czy otrzymam zniżkę na czesne jeżeli studiuję równolegle dwa kierunki?
Tak. Kandydaci przyjęci na drugi wybrany kierunek w WSEI uzyskują 50% zwolnienia z czesnego w każdym semestrze nauki, pod warunkiem okazania indeksu z pierwszego kierunku z zaliczonym poprzednim semestrem.

Czy istnieją dodatkowe promocje czesnego dla studentów I roku?
Tak.  

1. Promocja „3 x Z – Zainteresuj, Zapisz, Zyskaj"

Aby uczestniczyć w promocji należy zainteresować znajomych ofertą Uczelni, pomóc w wyborze i zapisie na dowolny kierunek studiów, a w nagrodę zyskać bonifikatę w opłatach za studia:

 • za zachęcenie do studiów w WSEI jednej osoby przysługuje bonifikata w wysokości 10 % czesnego za II semestr studiów
 • za zachęcenie do studiów w WSEI dwóch i więcej osób przysługuje bonifikata w wysokości 15 % czesnego za II semestr studiów
 • osoby, które zachęcą do studiów w WSEI trzech i więcej nowych studentów wezmą udział w losowaniu 3 nagród w postaci zwolnienia z pełnej opłaty czesnego za II semestr studiów w roku akademickim 2015/2016

2. Promocja „Zwolnienie z czesnego"

Spośród kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów w WSEI po dwie osoby na każdym kierunku z najlepszymi wynikami egzaminu maturalnego poświadczonymi świadectwem maturalnym uzyskają 100% zwolnienie z czesnego w II semestrze roku akademickiego 2015/2016.
 

WARUNKI PRZYJĘCIA

Ile trzeba mieć punktów, aby zostać przyjętym na studia?
Rekrutacja na studia odbywa się według kolejności zgłoszeń.

 

STUDIOWANIE

Czy zajęcia odbywają się wyłącznie w głównej siedzibie przy ul. Projektowej w Lublinie?
Tak.
 
Czym jest Wirtualny Dziekanat?
Wirtualna Uczelnia służy wszystkim studentom i umożliwia stały dostęp do informacji o przebiegu studiów.

 • W dziale Ogłoszenia – ogłoszeń dziekanatów, terminów egzaminów, poprawek oraz wyników
 • W dziale Plany zajęć – przeglądania planów zajęć w układzie zjazdów i w układzie semestralnym
 • W dziale Prowadzący – przeglądanie dostępnych informacji o prowadzącym, jak również sprawdzenie zajęć prowadzącego.

 Loginem do konta jest numer albumu, a hasłem numer PESEL.
 
 
Który z kierunków oferowanych przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji jest najłatwiejszy?
To indywidualna sprawa każdego kandydata. Przy podejmowaniu decyzji należy uwzględnić swoje dotychczasowe osiągnięcia na różnych polach nauki, a także swoje umiejętności i zainteresowania.

STUDIA II STOPNIA

Czy opinia od Dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi, wymagana jest od Dziekana z uczelni którą student kończył?
Nie, jest to opinia od Dziekana naszej uczelni, który na podstawie wykazu przedmiotów z całego toku studiów ustala różnice programowe.
 
Czy kandydaci na studia II stopnia muszą indywidualnie zgłosić się do Dziekana danego wydziału z prośbą o ustalenie różnic programowych?
Kandydaci na studia składają do Dziekana podanie o przyjęcie na studia II stopnia z dołączoną kserokopią suplementu, na podstawie którego Dziekan ustala różnice programowe. Jednocześnie kandydaci na studia II stopnia mogą indywidualnie kontaktować się z Dziekanem przed złożeniem dokumentów w celu uzyskania informacji na temat ewentualnych różnic programowych.
 
Co decyduje o ilości ustalonych różnic programowych?
Różnice programowe zostają ustalone przez Dziekana danego wydziału na podstawie suplementu lub z uwzględnieniem wykazu przedmiotów, ocen i godzin z całego toku studiów potwierdzony przez dziekanat.
 
W jakim terminie student powinien zaliczyć różnice programowe?
Studenci, którym Dziekani ustalą różnice programowe są zobowiązani do ich zaliczenia w ciągu 2 semestrów, jeżeli Dziekan danego wydziału nie wyznaczy innego terminu.
 
Czy absolwentom WSEI są wyznaczane różnice programowe?
Dziekan ustala różnice programowe jeżeli kandydat na studia II stopnia ukończył kierunek inny niż ten, na który składa dokumenty, nie uwzględniając tego czy jest on absolwentem WSEI czy nie.

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

Z jakich form pomocy finansowej mogę skorzystać studiując w WSEI?
Studenci WSEI mogą otrzymywać: stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium specjalne oraz zapomogi losowe.

Czy można otrzymać kilka form pomocy jednocześnie?
Tak

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.