Uczelniana Komisja ds. Doskonalenia Systemu Jakości Kształcenia w WSEI oraz Wydziałowe Komisje ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia

Uczelniana Komisja ds. Doskonalenia Systemu Jakości Kształcenia

Z dniem 1 października 2013r powołano Zarządzeniem nr 36/2012/2013 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 26 września 2013 roku w sprawie: Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, nowy skład osobowy Uczelnianej Komisji ds. Doskonalenia Systemu Jakości Kształcenia pod przewodnictwem dr Michała Jarmuła, Prof. WSEI, Prorektora ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia. W pracach komisji uczestniczy również przedstawiciel pracodawców, studentów, administracji Uczelni i Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia.

Celem działania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie jest w szczególności:

 • stymulowanie, stałe monitorowanie i analizowanie jakości kształcenia;
 • tworzenie innowacyjnych dostosowanych do rynku pracy programów kształcenia;
 • kreatywne planowanie, organizowanie i realizowanie procesu dydaktycznego;
 • podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadry dydaktycznej i naukowej;
 • podejmowanie działań doskonalących proces kształcenia.

Do zadań Uczelnianej Komisji ds. Doskonalenia Systemu Jakości Kształcenia w szczególności należy:

 1. ocena procesu nauczania na Uczelni, w tym: programów nauczania, planów studiów, efektów kształcenia, stosowanych form i metod oraz kryteriów weryfikacji wiedzy;
 2. ocena jakości zajęć dydaktycznych, w tym: ocena zgodności merytorycznej treści poszczególnych przedmiotów z programem nauczania, hospitacje, ocena zajęć dydaktycznych przez studentów;
 3. ocena warunków i organizacji zajęć, w tym: infrastruktury dydaktycznej, zbiorów bibliotecznych, ocena obsługi administracyjnej, dostępu do informacji;
 4. ocena wyników badania kariery zawodowej absolwentów oraz opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej;
 5. ocena warunków socjalnych studentów, w tym szeroko pojętej pomocy materialnej.

Do zadań Wydziałowych Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia w szczególności należy:

 1. weryfikowanie programów kształcenia na poszczególnych kierunkach,
 2. opracowywanie zasad sposobu wyznaczania punktów ECTS oraz prawidłowe ich przyporządkowanie do poszczególnych modułów,
 3. weryfikowanie efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów,
 4. analizowanie wyników oceny jakości kształcenia,
 5. opracowywanie propozycji związanych z podnoszeniem jakości kształcenia na wydziale,
 6. inicjowanie przeprowadzania badań ankietowych,
 7. analizowanie ocen dokonywanych przez studentów i nauczycieli akademickich na podstawie ankiet,
 8. współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, m.in. w zakresie kształtowania programów kształcenia,
 9. analizowanie wniosków z monitorowania kariery absolwentów.
powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.