Kierunki

O kierunku

Partnerzy kierunku:

partnerzy kierunku Pedagogika

 

Pedagogika – studia I stopnia

 • Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów.
 • Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
 • Program studiów na kierunku „Pedagogika” jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki czemu uzyskany dyplom jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach na terenie całej Europy.
 • Przez pierwsze 2 semestry program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności, co daje możliwość wyboru specjalności kształcenia odpowiadającego zainteresowaniom studenta po 1. roku nauki.
 • Po II i IV semestrze studenci odbywają praktyki zawodowe w wymiarze nie mniejszym niż 8 tygodni.
 • Po ukończeniu 3-letnich studiów I st. absolwent uzyskuje tytuł licencjata.
 • Absolwenci studiów I st. w WSEI są przyjmowani na studia II st. w WSEI i są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.


Specjalności:

Specjalności nauczycielskie:

 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z surdopedagogiką – NOWOŚĆ !
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną – NOWOŚĆ !
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim – NOWOŚĆ !

Specjalności nienauczycielskie:

 • Pedagogika szkolna i opiekuńcza
 • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją
 • Pedagogika rodziny – NOWOŚĆ !

 

Pedagogika – studia II stopnia

 • Studia II stopnia (magisterskie) kierowane są do absolwentów studiów I stopnia (licencjackich).
 • Studia II st. trwają 4 semestry.
 • Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
 • Program studiów na kierunku "Pedagogika" jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki czemu uzyskany dyplom jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach na terenie całej Europy.
 • Po ukończeniu 2-letnich studiów II st. absolwent uzyskuje tytuł magistra pedagogiki. Może się ubiegać o przyjęcie na studia podyplomowe, a także na studia III stopnia (doktoranckie).
 • Absolwenci studiów I st. w WSEI są przyjmowani na studia II st. w WSEI i są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
 • Absolwenci studiów I st. kierunków innych niż Pedagogika w trakcie I semestru studiów II st. uzupełniają różnice programowe wyznaczone przez Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

 

Specjalności nauczycielskie:

 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z arteterapią – NOWOŚĆ !
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z informatyką – NOWOŚĆ !


Specjalności nienauczycielskie:

 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej – NOWOŚĆ !
 • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją
 • Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
 • Pedagogika zdrowia z opieką nad seniorem – NOWOŚĆ !
 • Pedagogika zdrowia z arteterapią – NOWOŚĆ !
 • Pedagogika zdrowia z administrowaniem placówkami opiekuńczymi – NOWOŚĆ !

 

A co po studiach?

praca po studiach Pedagogika

 

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.