Kierunki

O kierunku

Partnerzy kierunku:

 

partnerzy ekonomia

 

EKONOMIA – studia I stopnia

 • Studia I stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). Absolwent uzyskuje tytuł licencjata.
 • Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
 • Program studiów objęty jest krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Uzyskany dyplom jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w uczelniach na terenie całej Europy.
 • Studia licencjackie trwają sześć semestrów i obejmują specjalności: Ekonomika przedsiębiorstw, Analizy ekonomiczne i rachunkowość, Bezpieczeństwo i higiena pracy, E’biznes.
 • Wybór specjalności następuje po 1. roku nauki.
 • Studenci odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni.


Absolwenci tego kierunku posiadają ogólne kompetencje ekonomiczne, które można wykorzystać w zasadzie w każdej branży w działach obsługi (administracja publiczna, biura firm), itp.

Ekonomista to najbardziej uniwersalny zawód, bo w każdej instytucji potrzebne są umiejętności analityczne, rachunkowe, zarządcze. Ekonomia przydaje się też w życiu osobistym, gdyż wybory przez nas dokonywane są racjonalizowane i filtrowane przez zdobywaną wiedzę utrwalaną później w życiu zawodowym.

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł licencjonowanego ekonomisty.
Absolwent ekonomii posiada także wiele kompetencji specjalistycznych, w szczególności:

 • zna i  rozumie  mechanizm funkcjonowania gospodarki w skali mikro i makro, rozumie funkcjonowanie jej  poszczególnych jej elementów, nabywa kompetencje zawodowe, rozumie zachowania pracownicze, potrafi  organizować prace, zarządzać zespołami pracowniczymi, prowadzić analizy dotyczące całej gospodarki i jej podmiotów, zarządzać produkcją i przedsiębiorstwem.
 • potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do założenia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa potrafi analizować konkurencyjność już istniejących firm, wpływać  na rozwój istniejących podmiotów gospodarczych


Specjalności:

 • Ekonomika przedsiębiorstw
 • Analizy ekonomiczne i rachunkowość
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • E-biznes


 EKONOMIA – studia II stopnia

 • Studia II stopnia trwają 4 semestry. Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Program studiów jest zgodny z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.
 • Po ukończeniu 2-letnich studiów drugiego stopnia absolwent uzyskuje tytuł magistra ekonomii. Może ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe, a także na studia doktoranckie.
 • Absolwenci studiów I stopnia w WSEI są przyjmowani na studia II – stopnia  w WSEI  i są zwolnieni z opłaty wpisowej.
 • Absolwenci innych kierunków niż Ekonomia I stopnia będą przyjmowani na studia II stopnia, pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych. Każdorazowo różnice programowe dla każdego kandydata ustala Dziekan Wydziału Ekonomii.


Specjalności:

 • Ekonomika przedsiębiorstw
 • Analizy ekonomiczne i rachunkowość
 • Gospodarowanie nieruchomościami

 

A co po studiach?

praca po studiach ekonomia

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.