Kierunki

O kierunku

Partnerzy kierunku:

 

 partnerzy administracja

 

ADMINISTRACJA – studia I stopnia

 • Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów.
 • Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
 • Program studiów na kierunku „Administracja” jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki czemu uzyskany dyplom jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach na terenie całej Europy.
 • Przez pierwsze 2 semestry program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności, co daje możliwość dokonania wyboru kierunku kształcenia odpowiadającego indywidualnym zainteresowaniom studenta po 1. roku nauki.
 • Po II i IV semestrze studenci odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni.
 • Po ukończeniu 3-letnich studiów I st. absolwent uzyskuje tytuł licencjata.
 • Absolwenci studiów I st. w WSEI są przyjmowani na studia II st. w WSEI i są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

 

Specjalności:

 • Administracja publiczna
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Administracja gospodarcza
 • Administracja celna

 

ADMINISTRACJA – studia II stopnia

 • Studia II stopnia (magisterskie) kierowane są do absolwentów studiów I stopnia (licencjackich) kierunku "Administracja".
 • Studia II st. trwają 4 semestry.
 • Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
 • Program studiów na kierunku "Administracja" jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki czemu uzyskany dyplom jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach na terenie całej Europy.
 • Po ukończeniu 2-letnich studiów II st. absolwent uzyskuje tytuł magistra administracji. Może ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe, a także na studia III stopnia (doktoranckie).
 • Absolwenci studiów I st. w WSEI są przyjmowani na studia II st. w WSEI. Są oni zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
 • Absolwenci innych kierunków studiów I st. są przyjmowani na studia II st. pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych określanych przez Dziekana Wydziału Administracji.


Specjalności:

 • Administracja publiczna
 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Administracja gospodarcza
 • Samorząd terytorialny i ochrona środowiska
 • Administracja sądowa

A co po studiach?

 praca po studiach administracja

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.