Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Rekrutacja na bezpłatne szkolenie z zakresu METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI – PRINCE2® FOUNDATION – SZKOLENIE AKREDYTOWANE

METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI – PRINCE2® FOUNDATION – SZKOLENIE AKREDYTOWANE

Działania realizowane będą w ramach Projektu „Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w obszarach zdrowia publicznego, logistyki i informatyki”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy: UDA-POKL.04.03.00-00-071/12-00, Priorytet IV, Szkolnictwo Wyższe i Nauka Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów strategii Europa 2020

ADRESACI – Studenci kierunków Informatyka, Logistyka, Zdrowie Publiczne z naboru na rok akademicki 2013/2014.

Szkolenie jest bezpłatne dla zakwalifikowanych Studentów.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Czas trwania: 3 dni
Miejsce szkolenia: siedziba Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Język: szkolenie w języku polskim  lub j. rosyjskim
Materiały szkoleniowe: podręcznik w języku polskim
Uzyskiwany certyfikat: międzynarodowy certyfikat PRINCE2® Foundation oraz świadectwo ukończenia szkolenia
Egzamin: w języku polskim, rosyjskim lub angielskim

OPIS SZKOLENIA
Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie metodyki PRINCE2® na poziomie podstawowym. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz praktycznych ćwiczeniach opartych na rozbudowanym studium przypadku. Szkolenie zakończone jest egzaminem certyfikującym. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat PRINCE2®Foundation.

Szkolenie adresowane jest do osób chcących wzbogacić swoją wiedzę o umiejętności związane z zarządzaniem projektami, które:

 • są odpowiedzialne za decyzje strategiczne w stosunku do projektów,
 • zajmują się w organizacji audytem projektów,
 • zarządzają projektami,
 • uczestniczą w realizacji projektów jako członkowie zespołów projektowych.


KORZYŚCI
Korzyści dla uczestnika:
Każdy uczestnik nabędzie lub utrwali/poszerzy kompetencje w zakresie:

 • definiowania projektu,
 • praktyki prowadzenia projektu z różnych punktów widzenia różnych członków zespołu realizującego projekt,
 • różnych aspektów budowy struktury organizacyjnej dla projektu,
 • przywództwa i strategii identyfikowania, analizowania i angażowania interesariuszy,
 • budowy i ciągłego uaktualniania uzasadnienia biznesowego,
 • zarządzania ryzykiem i obsługi zagadnień,
 • zarządzania jakością i prowadzenia nadzoru,
 • planowania i kontroli.


Chcę wziąć udział w szkoleniu i egzaminie prowadzonym w języku polskim
Chcę wziąć udział w szkoleniu i egzaminie prowadzonym w języku rosyjskim
Chcę wziąć udział w szkoleniu i egzaminie prowadzonym w języku angielskim

Termin realizacji szkolenia przewidziany jest na maj 2015 r. Szkolenie realizowane będzie w grupach 10 osobowych. Obowiązkowym elementem kończącym szkolenie jest egzamin certyfikujący.

Kontakt:
W przypadku pytań osoba do kontaktów jest Pani Marta Drygała, adres e-mail marta.drygala@wsei.lublin.pl pok. 102.

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy zakładać w pokoju 102, I piętro, do 31 grudnia 2014.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.