WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy

(na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie)Według Rankingu szkół wyższych według poziomu bezrobocia absolwentów (rok akademicki 2012/2013) opracowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie i opublikowanego w grudniu 2014 r., absolwenci Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie najlepiej radzą sobie na rynku pracy. Ranking uwzględnia dane Urzędu Statystycznego i dane własne WUP, dotyczące liczby absolwentów roku akademickiego 2012/2013 wszystkich publicznych i niepublicznych uczelni mających siedzibę na terenie województwa lubelskiego. Obszerna i szczegółowa analiza została opublikowana w formie broszury (123 s.).


Opracowanie WUP pokazuje, że Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie jest dużą i znaczącą Uczelnią na mapie szkół wyższych województwa. W roku akademickim 2012/2013 absolwenci WSEI stanowią 10,01% wszystkich absolwentów szkół wyższych na terenie województwa. Większą ilością absolwentów mogą wykazać się jedynie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Porównywalna ilość absolwentów opuściła Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, natomiast mniej absolwentów mają Politechnika Lubelska i Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Z porównania wskaźnika bezrobocia wynika, że WSEI jest zdecydowanym liderem pod względem przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy. WSEI ma najniższy wskaźnik bezrobotnych absolwentów w stosunku do wszystkich absolwentów, który wynosi 5%. Pod względem odsetka bezrobotnych studentów WSEI przewyższa znacznie renomowane uczelnie publiczne województwa lubelskiego, które osiągnęły odpowiednio: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – 11%, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – 8%, Politechnika Lubelska – 7% oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie – 6%. Mniejszy odsetek bezrobotnych absolwentów posiada jedynie Uniwersytet Medyczny w Lublinie (4%), co wynika ze specyfiki kierunków medycznych. Najgorzej w powyższym zestawieniu wypadają: Puławska Szkoła Wyższa w Puławach, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – po 10%, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego  w Zamościu – 11%, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie – 17% i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Sz. Szymonowica w Zamościu – 16%.

Z analizy danych wynika również, że absolwenci WSEI stanowią 10,01% wszystkich absolwentów szkół wyższych na terenie województwa, ale jedynie 6,71% bezrobotnych absolwentów (średnia dla województwa wynosi 7,7%).

Analiza struktury bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych województwa wskazuje na właściwy dobór oferty dydaktycznej WSEI, która kształci na kierunkach studiów, po ukończeniu których najmniej absolwentów pozostaje osobami bezrobotnymi.

Niemal wszystkie kierunki studiów prowadzone w WSEI mają współczynnik bezrobocia absolwentów mniejszy od średniej w województwie. Najlepiej wypadają: bezpieczeństwo wewnętrzne – 3,4%, ekonomia – 6,4%, finanse i rachunkowość – 5,7%, mechanika i budowa maszyn – 7,4%, pielęgniarstwo – 1%, praca socjalna – 1,8%, transport – 4,4%, zarządzanie 5,4% oraz zarządzanie i marketing – 0%.

Ranking wskazuje również, że wśród absolwentów WSEI najszybciej maleje bezrobocie. W dniu 31 maja 2014 r. pod względem liczby zarejestrowanych absolwentów pozostających w urzędach pracy odnotowano spadek w odniesieniu do roku ubiegłego. Najwyższy ilościowy spadek bezrobocia dotyczył Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie – mniej o 316 osób, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie – po 110 osób. Z zestawienia tych ilości z ilością wszystkich absolwentów tych uczelni wynika, że bezrobocie wśród absolwentów WSEI w ciągu roku spadło o 81%. Pozostałe wskazane w Rankingu uczelnie mogą poszczycić się nieporównywalnie gorszymi wynikami: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 53%, a Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie jedynie 37%.

Szczegółowe zestawienie pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.