Jubileusz 15-lecia Uczelni

Kalendarium obchodów

15-lecia Uczelni

 

 

 

Październik 2014
10 października
Konferencja Studenckich Informatycznych Kół Naukowych WSEI „KNITS 2014

22 października
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ochrona Praw Konsumenta – Stan Obecny i Perspektywy
 

Listopad 2014
5-6 listopada
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesne bezpieczeństwo państwa. Wymiar polityczno-prawny i organizacyjny

6-11 listopada
Konferencja Dysleksja i ADHD Wyzwania dla pedagogiki i psychologii XXI wieku: nowe metody diagnozy i neuroterapii

15 listopada
WYKŁADY MISTRZÓW: Wykorzystanie teorii systemowych do badania wypadków lotniczych na przykładzie katastrofy smoleńskiej – płk rez. pilot dr Edmund Klich

19 listopada
WYKŁADY MISTRZÓW: Praktyczne implikacje teorii psychologicznych: Percepcja, wyobraźnia, pamięć – prof. dr hab. Andrzej Falkowski

27 listopada
SEMINARIUM: Innowacyjna biblioteka – innowacyjny bibliotekarz – mgr Hanna Sokołowska
Seminarium otwarte dla nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół

Grudzień 2014
10 grudnia
III Międzynarodowa Konferencja System rodzinny w ujęciu temporalnym. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość

17 grudnia
WYKŁADY MISTRZÓW: Prof. dr hab. Stanisława Steuden
WYKŁAD: Czy WIEDZA i MĄDROŚĆ znaczą to samo?, SEMINARIUM: Diagnoza traumy. Kontrowersje wokół zjawiska

Styczeń 2015
14 stycznia
Dzień Otwarty Wydziału Pedagogiki i Psychologii WSEI

Luty 2015
16 lutego
Powołanie zespołu ekspertów społeczno-gospodarczych przy WSEI

18 lutego
Dzień Otwarty Wydziału Ekonomii i Logistyki WSEI

24 lutego
Dzień Otwarty Wydziału Administracji WSEI

Marzec 2015
11 marca
WYKŁADY MISTRZÓW: Agresja w życiu publicznym – prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska

11 marca
Dzień Otwarty Wydziału Transportu i Informatyki WSEI     

12 marca
Wojewódzka konferencja metodyczno-szkoleniowa dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego

14 marca
Wykład: Eksploatacja medycznej informacji obrazowej – dr Michał Chlebiej

18 marca
Dzień Ukraiński

19 marca
Wykład otwarty WSEI: Ochrona danych osobowych przed wyłudzeniem kredytu – System Dokumenty Zastrzeżone Związku Banków Polskich – mgr Krzysztof Ostafiński
Wykład dla studentów, pracowników WSEI oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa finansowego w obrocie bankowym

25 marca
III Międzywydziałowy Turniej Piłki Siatkowej

30 marca
Tworzenie Ośrodków Centrum Diagnozy i Terapii w lubelskich szkołach


Kwiecień 2015
9 kwietnia
Gala Projektu Certyfikacji Szkół: SZKOŁA INNOWACJI i konkursu LIDER INNOWACJI

11 kwietnia
Wykład otwarty WSEI: Ubezpieczenia społeczne niezbędne w prowadzeniu firmy i codziennym życiu każdego człowieka – mgr Krzysztof Ostafiński
Wykład dla studentów, pracowników WSEI oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa finansowego na rynku emerytalnym i ubezpieczeniowym

21-22 kwietnia
I Krajowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Organizacja bezpieczeństwa lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem społeczności województwa lubelskiego

21-22 kwietnia
Bądźmy Razem (VII) – Światowy Dzień Autyzmu – Lublin 2015”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Adolescencja i wczesna dorosłość osób z ASD”. Warsztaty

22 kwietnia
WYKŁADY MISTRZÓW: Człowiek w kosmosie: Perspektywa Psychologii Kosmicznejprof. Jan Terelak
Warsztaty otwarte dla studentów i pracowników WSEI oraz środowiska akademickiego lubelszczyzny

23 kwietnia
Warsztaty: Zastosowanie platformy e-learningowej Moodle w edukacji biblioteczno-informacyjnej – mgr Hanna Sokołowska
Warsztaty otwarte dla nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół

30 kwietnia
Wykład otwarty i spotkanie ze społecznością akademicką WSEI Ministra Administracji i Cyfryzacji – Andrzeja Halickiego

30 kwietnia
II Międzynarodowe Psychologiczne Seminarium Naukowe Literatura Światowa w Refleksji Psychologicznej
Seminarium dla polskich i zagranicznych wykładowców


Maj 2015
8-10 maja
Konferencja Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w Polsce
Konferencja dla naukowców konstytucjonalistów i studentów zainteresowanych tą tematyką
Konferencja Wydziału Administracji w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

10 maja
Wykład otwarty WSEI: Ubezpieczenia społeczne w działalności gospodarczej i codziennym życiu człowieka – Maciej Raszewski
Wykład dla studentów, pracowników WSEI oraz wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa finansowego na rynku emerytalnym i ubezpieczeniowym

13 maja
Turniej szachowy o Puchar Rektora WSEI
Turniej sportowy dla studentów i pracowników WSEI

14 maja
Międzyuczelniany Turniej w Badmintona
Turniej sportowy dla studentów lubelskich uczelni

16 maja
Wykład otwarty: Działalność Inspekcji Transportu Drogowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym – dr inż. Alvin Gajadhur
Wykład dla przedsiębiorców związanych z branżą transportową oraz dla studentów

21 maja
Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce – komercjalizacja badań
Konferencja w ramach projektu „Innowacyjnego Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz WSEI”
Konferencja dla przedsiębiorców, uczelni, szkół, pracowni psychologiczno-pedagogicznych

21-23 maja
Konferencja Naukowa 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka
Konferencja dla pracowników organów samorządu terytorialnego, pracowników naukowych uczelni i studentów kierunku administracja
Konferencja Wydziału Administracji w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

26-27 maja
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Problemy współczesnej profilaktyki na temat: NOWE WYZWANIA PROFILAKTYKI
Konferencja Wydziału Pedagogiki i  Psychologii dla badaczy i praktyków z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, filozofii, prawa, nauk medycznych

27 maja
Turniej Boccia
Turniej sportowy dla młodzieży akademickiej i pracowników WSEI

28 maja
Konferencja naukowo-szkoleniowa Teoria a rzeczywistość w sporcie młodzieżowym
Konferencja dla nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, działaczy sportu młodzieżowego

29 maja
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozwój regionalny i lokalny – teoria i analiza przypadków
Konferencja Wydziału Ekonomii i Logistyki dla przedstawicieli świata nauki z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich, m.in. z Ukrainy i Norwegii, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów lokalnych z terenu Polski Wschodniej oraz studentów

30 maja
WSEIada w ramach Lubelskich Dni Kultury Studenckiej
Koncert główny oraz imprezy i konkursy towarzyszące WSEIadzie


Czerwiec 2015
11 czerwca
Spotkanie studentówi pracowników WSEI z Borysem Budką, Ministrem Sprawiedliwości

12 czerwca
Konferencja naukowo-metodyczna Sześciolatek w szkole – udany start? Realizacja projektu Dziecko sześcioletnie u progu szkoły – diagnoza wybranych obszarów funkcjonowania pierwszoklasisty
Konferencja Wydziału Pedagogiki i Psychologii dla naukowców, nauczycieli, wychowawców, rodziców, przedstawicieli władz oświatowych, osoby reprezentujące instytucje działające w sferze wychowania i nauczania oraz wszystkich zainteresowanych proponowaną tematyką

12-14 czerwca
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sytuacja przedsiębiorcy na tle zmian w prawie publicznym i prywatnym w latach 2004-2014
Konferencja Wydziału Administracji dla przedsiębiorców i studentów

17 czerwca
Seminarium dla samorządowców Uwarunkowania prawne i ekonomiczne świadczenia przez gminną spółkę komunalną usług z zakresu utrzymania czystości i porządku
Konferencja Wydziału Ekonomii i Logistyki dla przedstawicieli samorządu terytorialnego z Lubelszczyzny

17 czerwca
Seminarium: Dlaczego twórcze myślenie jest ciągle w cenie?
Seminarium dla dyrektorów i pracowników szkół, przedszkoli, placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej

20 czerwca
Wykład otwarty: Eksploracja medycznej informacji obrazowej – dr Michał Chlebiej
Seminarium Wydziału Transportu i Informatyki dla studentów, informatyków, pracowników szpitali


Wrzesień 2015

20-25 września
XII LUBELSKI FESTIWAL NAUKI
Festiwal skierowany jest do młodzieży szkolnej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

21-22 września
Konferencja naukowa INFO-TRANS 2015 Nowe rozwiązania techniczne, organizacyjne i informatyczne w transporcie

23 września
Panel dyskusyjny: Zawody przyszłości – perspektywy pracodawców i uczelni
Panel jest skierowany do: studentów i młodych osób bezrobotnych z województwa lubelskiego, parlamentarzystów, przedstawicieli lokalnych samorządów, pracodawców, dyrektorów Urzędów Pracy, przedstawicieli lubelskich uczelni i szkół ponadgimnazjalnych

24 września
Seminarium dla nauczycieli bibliotekarzy Działania biblioteki szkolnej wspomagające wszechstronny rozwój uczniów i jakość pracy szkoły

 


Październik 2015
8 października
Jubileuszowa XV Inauguracja Roku Akademickiego WSEI

10 października
Uroczysty Koncert Jubileuszowy WSEI na Zamku Lubelskim

28 października
WYKŁADY MISTRZÓW: „Dysleksja – paradoksy i mity” – prof. Marta Bogdanowicz
Wykłąd dla studentów i pracowników WSEI, środowiska akademickiego lubelszczyzny, psychologów i pedagogów

29 października
Andrzejki i otrzęsiny


Listopad 2015
18 listopada
II Ogólnopolska konferencja Samorząd uczniowski jako forum aktywności obywatelskiej młodzieży
Konferencja Wydziału Pedagogiki i Psychologii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, opiekunów samorządów szkolnych oraz dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, pedagogów i psychologów pracujących w szkołach

25 listopada
Studencka Sesja Naukowa

 listopad
Jubileuszowa Międzywydziałowa Konferencja Naukowa Innowacyjne wyzwania w rozwoju regionu i kraju
Konferencja Wydziału Administracji dla przedstawicieli instytucji publicznychm podmiotów gospodarczych, studentów i wykładowców

Imprezy towarzyszące

Kwiecień 2015
1-30 kwietnia
Konkurs NAJLEPSZY I NAJBARDZIEJ PRZYJAZNY DLA STUDENTA WYKŁADOWCA WSEI na poszczególnych wydziałach

17 kwietnia
Konkurs fotograficzny Życie studenckie

Maj 2015
27 maja
The Best of WSEI   

30 maja
Czasopismo studenckie „K2”

Październik 2015
08 października
Konkurs „LOGO WYDZIAŁU
Wręczenie nagród w trakcie Jubileuszowej Inauguracji Roku Akademickiego

08 października
Konkurs „PRZEDSIĘBIORCZY STUDENT WSEI
Wręczenie nagród w trakcie Jubileuszowej Inauguracji Roku Akademickiego

15 października
Konkurs literacki dla studentów

 

Patronat honorowy:

logo MNiSWArcybiskup   Marszałek Sosnowski   Prezydent miasta Lublin

  
 

Agenda

Agenda Obchodów 15-lecia Uczelni

Agenda Obchodów 15-lecia Uczelni pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.